Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 116
Năm 2022 : 4.449
TT 49 /2021/BGDĐT

TT 49 /2021/BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ đọc lập , lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục 
Nghị định 142/2021/NĐ-CP

Nghị định 142/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải  người theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
V/v triển khai Công văn số 5471/UBND-NV ngày 29/12/2021 của UBND huyện Vạn Ninh về nội dung nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến, cán bộ công chưc stheo hình thức trực tuyến phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà

V/v triển khai Công văn số 5471/UBND-NV ngày 29/12/2021 của UBND huyện Vạn Ninh về nội dung nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến, cán bộ công chưc stheo hình thức trực tuyến phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà

V/v triển khai Công văn số 5471/UBND-NV ngày 29/12/2021 của UBND huyện Vạn Ninh về nội dung nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến, cán bộ công chưc stheo hình thức trực tuyến phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà