Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 1.327
Năm 2021 : 5.603
V/v triển khai kế hoạch tổ chức phong toả, cách ly 173 hộ dân tại các tuyến đường Lý Tự Trọng, Trần Nguyễn Hãn, Trần Phú, Lê Quý Đôn tổ dân số phố 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh , tỉnh Khánh Hoà

V/v triển khai kế hoạch tổ chức phong toả, cách ly 173 hộ dân tại các tuyến đường Lý Tự Trọng, Trần Nguyễn Hãn, Trần Phú, Lê Quý Đôn tổ dân số phố 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh , tỉnh Khánh Hoà

V/v triển khai kế hoạch tổ chức phong toả, cách ly 173 hộ dân tại các tuyến đường Lý Tự Trọng, Trần Nguyễn Hãn, Trần Phú, Lê Quý Đôn tổ dân số phố 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh , tỉnh Khánh Hoà 
v/v triển khai Kế hoạch phát động đợt  thi đua đặc biệt " Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hôij đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

v/v triển khai Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt " Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hôij đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

v/v triển khai Kế hoạch phát động đợt  thi đua đặc biệt " Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hôij đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Về việc triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính Trị khoá XII

Về việc triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính Trị khoá XII

ề việc triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính Trị khoá XII