Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 116
Năm 2022 : 4.449
 • Nguyễn Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369723208
  • Email:
   dtxloan.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Email:
   ptle.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Bích Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944745999
  • Email:
   ltbtra.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên-
  • Điện thoại:
   0935791404
  • Email:
   nttnhu.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Phan Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- CTCĐ- tổ trưởng tổ MG 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0942072400
  • Email:
   lptnhung.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Như Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- tổ trưởng tổ MG 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0915026379
  • Email:
   ttnlinh.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- tổ trưởng tổ nhà trẻ và 25-36 tháng
  • Điện thoại:
   0911048898
  • Email:
   ntha.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- tổ phó tổ MG 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0777516729
  • Email:
   tttha.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị KIm Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó tổ nhà trẻ và 25-36 tháng
  • Điện thoại:
   0941923587
  • Email:
   ntkthanh.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Ngọc Liền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0935354200
  • Email:
   dtnlien.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Nam Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0843949854
  • Email:
   htntran.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0326292628
  • Email:
   pttnhan.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn