Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 74
Năm 2020 : 3.393
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Điện thoại:
   0944770984
  • Email:
   nnbtrang.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thế Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0968043277
  • Email:
   ttthu.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0944993074
  • Email:
   nthha.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Phan Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0942072400
  • Email:
   lptnhung.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Như Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0915026379
  • Email:
   ttnlinh.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook