Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 06 : 8
Năm 2020 : 3.327
 • Hàn Ái Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0949942117
  • Email:
   hahang.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Mộng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0935653172
  • Email:
   dtmthuy.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0944770984
  • Email:
   nnbtrang.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị KIm Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01297476984
  • Email:
   ntkthanh.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Như Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   đảng viên
  • Điện thoại:
   0915026379
  • Email:
   ttnlinh.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0911048898
  • Email:
   ntha.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Phan Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0942072400
  • Email:
   lptnhung.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0978031406
  • Email:
   ptle.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Thu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0168117731
  • Email:
   dtttam.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Ngọc Liền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0935354200
  • Email:
   dtnlien.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01688498883
  • Email:
   ntmhiep.mgvthang.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook